niedobór


niedobór
niedobór {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. niedobórboru, Mc. niedobórborze {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'brak czegoś w ilości wystarczającej na zaspokojenie potrzeb, na zapewnienie prawidłowości funkcjonowania czegoś; niedostatek czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niedobór żelaza we krwi, tlenu w wodzie. Niedobory na rynku. Niedobory kadrowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ujemny bilans rozchodu i dochodu; strata, deficyt': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niedobór gotówki w kasie. Niedobory w budżecie, w oświacie. Wyrównywać niedobór. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • niedobór — m IV, D. niedobórboru, Ms. niedobórborze; lm M. niedobórbory 1. «zbyt mała, niedostateczna ilość czegoś nie pokrywająca zapotrzebowania; brak, niedostatek czegoś» Niedobór witamin w organizmie. Niedobór tlenu w wodzie. Niedobór azotu w glebie.… …   Słownik języka polskiego

  • deficyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. deficytycie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sytuacja, gdy (planowane) wydatki są większe niż ilość pieniędzy na ich pokrycie; niedobór : {{/stl 7}}{{stl 10}}Deficyt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • posucha — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. posuchausze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utrzymujący się przez dłuższy czas niedobór opadów, zwykle połączony z silnymi upałami, powodujący wyczerpywanie się zasobów wody;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • albinizm — m IV, D. u, Ms. albinizmzmie, blm «brak lub niedobór barwników melaminowych u człowieka i zwierząt objawiający się białością skóry, włosów lub piór i różową tęczówką oka, także brak chlorofilu u roślin; bielactwo» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • anoksemia — ż I, DCMs. anoksemiamii, blm med. «niedobór tlenu we krwi na skutek chorób, zatruć lub przebywania w rozrzedzonym powietrzu» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • anoksja — ż I, DCMs. anoksjasji, blm med. «niedobór tlenu w tkankach ustroju wskutek zaburzeń krążenia krwi lub niedotlenienia krwi, np. w zatruciach» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • asfiksja — ż I, DCMs. asfiksjasji, blm med. «zaburzenie procesu oddychania wywołane wadliwym funkcjonowaniem narządów oddechowych; powoduje niedobór tlenu w tkankach przy jednoczesnym nadmiarze dwutlenku węgla we krwi; zamartwica» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • askorbinowy — ∆ chem. Kwas askorbinowy «witamina przeciwszkorbutowa, pochodna glukozy, organiczny związek chemiczny węgla, tlenu i wodoru występujący głównie w świeżych owocach i jarzynach; stanowi niezbędny czynnik w wielu procesach biologicznych organizmu… …   Słownik języka polskiego

  • bielactwo — n III, Ms. bielactwowie, blm «brak lub niedobór barwników melaminowych u człowieka lub zwierząt, objawiający się białością skóry, włosów lub piór i różowością tęczówki oka; także brak chlorofilu u roślin; albinizm» …   Słownik języka polskiego

  • deficyt — m IV, D. u, Ms. deficytycie, blm 1. «nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia wydatków; niedobór» Deficyt bilansu płatniczego. Deficyt kasowy. Pokryć deficyt. Deficyt sięga sumy…; deficyt wynosi złotych… ∆ Deficyt budżetowy… …   Słownik języka polskiego